6 Mart 2020, Cuma

SAAT A SALONU B SALONU
08:00-09:00

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HAZIRLIK REJİMLERİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)

 • Akut Miyeloid Lösemi: Ali İrfan Emre Tekgündüz (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
 • Myelodisplastik Sendrom: Nur Akad Soyer (Ege Üniversitesi, İzmir)
 • Myelofibroz: Mahmut Yeral (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HAZIRLIK REJİMLERİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Sema Anak (Medipol Mega Üniversite Hastanesi, İstanbul), Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir) 

 • Refrakter Pediatrik Akut Miyeloid Lösemi’de Hangi Rejim?: Davut Albayrak (VM Medical Park Hastanesi, Samsun)
 • Kişiselleştirilmiş Busulfan/Treosulfan Hazırlık Rejimleri: Mehmet Akif Yeşilipek (Medical Park Hastanesi, Antalya)
 • Hangi Alıcıya, Hangi ATG Dozu: ATG Dozlarının Optimizasyonu: Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
09:00-09:15 ARA
09:15-10:45

CELLULAR/CAR THERAPIES SESSION

Oturum Başkanı: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)

 • Regulatory Issues and Future of CAR-T: Jürgen Kuball (UMC, Utrecht)
 • Antigen-Specific Retargeting of NK Cells: Bottlenecks and Solutions: Tolga Sütlü (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul)
10:45-11:15 ARA
11:15-12:00

UYDU SEMPOZYUMU

Posagil

Oturum Başkanı: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

 • MDS ve AML Hastalarında Posakonazol Profilaksisi: Sinem Civriz Bozdağ (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Allojenik Kök Hücre Nakli ve GVHD’de Posakonazol Profilaksisi: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
 • Enfeksiyon Uzmanı Gözüyle Hematoloji Hastalarındaki İnvazif Fungal Enfeksiyonlar, Gözden Kaçırıyor muyuz? : Alpay Azap (Ankara Üniversitesi, Ankara)
12:00:13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:45

UYDU SEMPOZYUMU

Allojenik Kök Hücre Nakli Hastalarında Enfeksiyon Yönetimi

Oturum Başkanı: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)

Konuşmacı: Esin Şenol (Gazi Üniversitesi, Ankara)

13:45 – 14:15 ARA
14:15 – 15:45

GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI PROFİLAKSİSİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul), Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

HLA Uyumlu Kardeş Nakillerinde GVHH Profilaksisi için Hangisini Kullanalım?

 • Nakil Sonrası Siklofosfamid: Emine Tülay Özçelik (Gayrettepe Florance Nightingale Hastanesi, İstanbul)
 • ATG: Can Boğa (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
 • Kalsinörin/Metotreksat Yeterli: Pervin Topçuoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
15:45 – 16:15 ARA
16:15-17:15

LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU

Oturum Başkanları: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul), Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 • Myelomda Allojenik Nakil: Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Mega Üniversite Hastanesi, İstanbul)
 • Mantle Cell Lenfoma Otolog Kök Hücre Nakli Hala Geçerli mi?: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Hodgkin Lenfomada Haploidentik Verici Uygun Verici Seçeneği midir?: Seçkin Çağırgan (Medical Park Hastanesi, İzmir)

PEDİATRİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul), Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)

 • Çocukluk Çağı KHN’de Pulmoner Komplikasyonlar: Serap Aksoylar (Ege Üniversitesi, İzmir)
 • Çocukluk Çağı HKHN’lerinde Nakil Öncesi Köprü Tedaviler: Didem Atay (Acıbadem Atakent Hastanesi, İstanbul)
 • Pediatrik HKHN’de Destek Tedavi Yaklaşımlarında Yenilikler: Elif Ünal İnce (Ankara Üniversitesi, Ankara)
17:15-17:30 ARA
17:30-18:20 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI 1
18:20-18:30 ARA
18:30-19:20 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI 2