KURSLAR

TARTIŞMALI KONULAR VE ZOR OLGULAR KURSU
SAAT B SALONU KURS SALONU
15:25-15:30 AÇILIŞ: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
15:30-17:00 Oturum Başkanları: Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir), İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 • Dirençli APL’li Olgu: İpek Yönal Hindilerden (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Philadelphia Pozitif ALL’li Hasta: Nakil Yapalım mı?: Volkan Karakuş (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla)
 • Double/Triple Hit Lenfomalarda İlk Sıra Otolog Nakil
  -Evet: Aynur Uğur Bilgin (Ankara Özel Koru Hastanesi, Ankara)
  -Hayır: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Oturum Başkanları: Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Atila Tanyeli (Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul)

 • Talasemili Hastamda Kimerizm Kaybı Var: Musa Karakükcü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
 • Fankoni Anemili Hastamda Lösemi Gelişti. Uygun Donörü Var. Ne Zaman Nakil Yapmalıyım?: Gülsün Karasu (Medical Park Hastanesi, Antalya)
 • ALL’li Hastamda Kimerizm Düşüyor: Ekrem Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
 • Dirençli HLH’li Hastam Var: Barış Kuşkonmaz (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
17:00-17:15 ARA
17:15-18:15 Oturum Başkanları: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Volkan Hazar (Medstar Hastanesi, Antalya)

 • Haploidentik Nakillerde T Hücre Deplesyonunda Hangi Yöntemi Tercih Edelim?
  -Nakil Sonrası Siklofosfamid: Ayla Gökmen (Medicana Hastanesi, Ankara)
  -Alfa/Beta T Hücre Deplesyonu: Ercüment Ovalı (Acıbadem Labmed, İstanbul)
 • Nakil Sonrası Sitopeni: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)
18:15-18:30 ARA
18:30-19:30 Oturum Başkanları: Gülsan Sucak (Bahçelievler Medical Park Hastanesi, İstanbul), Savaş Kansoy (Ege Üniversitesi, İzmir)

 • Ne Zaman Böbrek GVHH’si Düşünmeliyim?: Cihan Heybeli (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
 • Nakil Hastam PRES Oldu: Dilber Talia İleri (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Engrafman Zamanı Ateşi Çıktı: Hasan Atilla Özkan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
6. TRANSPLANTASYON KOORDİNATÖRLERİ KURSU
SAAT KURS SALONU
09:55-10:00 AÇILIŞ: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Oturum Başkanları: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
10:00-10:25 Donör Güvenliği ve Hakları: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana)
10:25-10:50 Dünyadaki Doku Tarama Merkezlerinin Tanıtımı: Çiğdem Kekik (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
10:50-11:15 Türkiye’deki Doku Tarama Merkezlerinin Tanıtımı (TÜRKÖK Hariç): Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
11.15:11:45 ARA
Oturum Başkanı: Önder Özen (T.C. SB. SHGM Kan ve Kan Ürünleri Dairesi, Ankara)
11:45-12:45 TÜRKÖK Akış İş Şeması: Hediye Öcal (T.C. SB. SHGM Kan ve Kan Ürünleri Dairesi, Ankara) , Meliha Atılkan (T.C. SB. SHGM Kan ve Kan Ürünleri Dairesi, Ankara), Nejla Vatansever Yıldız (T.C. SB. SHGM Kan ve Kan Ürünleri Dairesi, Ankara), Nejdet Uzundurukan (T.C. SB. SHGM Kan ve Kan Ürünleri Dairesi, Ankara)
12:45-13:45 Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul)
13:45-14:15 HLA ve PRA Nedir?: Klara Dalva (Ankara Üniversitesi, Ankara)
14:15-14:45 Hasta Onamı Alma ve Hazırlama Süreci: Ayşe Yanar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
14:45-15:15 Akraba Dışı Kök Hücre Ürünü Kabul Süreci: Yurdanur Çetinkaya (Ege Üniversitesi, İzmir)
15:15-15:45 ARA
Oturum Başkanı: Reyhan Küçükkaya (İstanbul)
15:45-16:15 Verici Nakil Öncesi Vazgeçti Ne Yapalım?: Nurcan Özçelik (Florance Nightingale Hastanesi, İstanbul)
16:15-16:45 Kurumsal Veri Yönetimi: Kader Çalışkan (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
16:45-17:15 Koordinatörlük İşleyiş ve Sorunları: Filiz Akal (Ankara Üniversitesi, Ankara)
12. KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VE AFEREZ HEMŞİRELİK EĞİTİM PROGRAMI
SAAT B SALONU
08:00-08:05 AÇILIŞ: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Oturum Başkanı: Ömer Devecioğlu (Memorial Ataşehir Hastanesi, İstanbul)
08:05-08:30 Kök Hücre Kaynakları ve Aferez: Hümeyra Akbudak (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
08:30-08:55 Hücresel Ürünlerin İnfüzyonu (Kök Hücre, Mezenkimal Kök Hücre ve DLI İnfüzyonu): Rahime Ören (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
08:55-09:20 Nakil Sürecinde Kan Transfüzyonu: Gülen Tüysüz Kintrup (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
09:20-09:45 Kök Hücre Nakli Hastalarının Immunoglobulin Endikasyon ve Uygulamaları: Sevgi Kahyaoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
09:45-10:10 Intra-Venöz Kataterler: Bakımı ve İlişkili Komplikasyonlar: Yasemin Karacan (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
10:10-10:25 ARA
Oturum Başkanı: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
10:25-10:50 Kök Hücre Nakli Sonrası Viral Enfeksiyonlar: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
10:50-11:15 Kök Hücre Nakli Sonrası Bakteriyel Enfeksiyonlar: Sema Yılmaz (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
11:15-11:40 Çoklu İlaç Direnci Olan Mikroorganizmalar ve Dağılımının Engellenmesi: Suar Çakı Kılıç (Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
11:40-12:05 Kök Hücre Nakli Sonrası Fungal Enfeksiyonlar ve Antifungal Tedavi: Ayşegül Ulu Kılıç (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
12:05-13:05 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
13:05-13:30 Kortikosteroidler: Vazgeçemediğimiz İlacımız (Kullanım Alanları ve Yönetimi): Ferda Kaba (Ege Üniversitesi, İzmir)
13:30-13:55 İntravenöz Tedaviden Oral Tedaviye Geçiş Süreci: Nebahat Öztürk (Ankara Üniversitesi, Ankara)
13:55-14:20 Engrafman, Graft Yetmezliği ve Reddi: Ceylan Acarlar (Medical Park Hastanesi, İzmir)
14:20-14:45 Nakil Sonrası Nörolojik Komplikasyonlar: Nevin Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
14:45-15:00 ARA
Oturum Başkanı: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)
15:00-15:25 Oral Komplikasyonlar ve Yönetimi: Gülşah Bedez (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
15:25-15:50 İmmunsupresif Hasta Bakımı (Yatan Hasta): Birsel Küçükersan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
15:50-16:15 Kök Hücre Nakil Hastasının Taburculuk Eğitimi: Şerife Koçubaba (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)