SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI – 2

Lenfomalar
Oturum Başkanı: Emin Kaya (İnönü Üniversitesi, Malatya), Meltem Olga Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Sözlü Sunu B Salonu 
Başlık Konuşmacı Kurum
OKHN Uygulanmış Yüksek Riskli HL’de Brentuksimab Vedotin Konsolidasyonu Gerçek Yaşam Verileri: Çok Merkezli Çalışma Meltem Olga Akay Koç Üniversitesi, İstanbul
Lenfoma Hastalarında Otolog Kök Hücre Nakli Hazırlama Rejimleri Olarak Beam Ve Team Karşılaştırması: İki Merkez Deneyimi Burak Deveci Medstar Hastanesi, Antalya
Relaps Refrakter Lenfoma Hastalarında Leam İle Yüksek Doz Tedavi Ve Otolog Kök Hücre Nakli Sonuçlarımız Ayla Gökmen Medicana International Hastanesi, Ankara
Hodgkin Lenfomada Otolog Kök Hücre Nakli Öncesi Hastalık Yanıtının Tedaviye Etkisi: 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Selin Küçükyurt Kaya İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Lenfoma Tanısıyla Allojeneik Kök Hücre Nakli Yapılan >60 Yaş Hastaların Analizi: Tek Merkez Deneyimi Elif Birtaş Ateşoğlu Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
Pediatri Oturumu
Oturum Başkanları: Tunç Fışgın (Medical Park Bahçelievler Hastanesi, İstanbul), Emel Ünal (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Sözlü Sunu C Salonu
Başlık Konuşmacı Kurum
Serum Panel Reaktif Antikor Düzeylerinin Pediatrik Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Üzerine Etkisi Burcu Akıncı Acıbadem Üniversitesi, İstanbul
Pediatrik Popülasyonda Busulfan Farmokokinetiği Gülen Tüysüz Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Yüksek Titreli Anti HLA Antikoru Olan Çocuklarda Desensitizasyon Protokolünün Transplantasyon Başarısına Etkisi Özlem Arman Bilir Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
Aplastik Anemide Hematopoetik Kök Hücre Nakli; Tek Merkez Deneyimi Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Nadir Hematolojik Hastalıklarda Bir Pediatrik Merkezin Hematopoietik Kök Hücre Nakil Deneyimi Ersin Toret Altınbaş Üniversitesi, İstanbul
Yaşam Kalitesi ve Enfeksiyon Oturumu
Oturum Başkanları: Fatma Visal Okur (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Cafer Adıgüzel (Medical Park Göztepe
Hastanesi, İstanbul)
Sözlü Sunu D Salonu
Başlık Konuşmacı Kurum
Başvurudan Üçüncü Akreditasyona Jacie Süreci Genel Bakış; Tek Merkez Deneyimi İlknur Kozanoğlu Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
Nakil Hastalarında Granülosit Süspansiyonu Kullanımının Engraftman Sürecine Etkisi Ebru Yılmaz Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Pediatrik KIT Hastalarında CMV Enfeksiyonu Sıklığı, Klinik Gidişi, Risk Faktörleri, Tedavi ve İzlemin Değerlendirilmesi Hale Ören Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Allojenik Kök Hücre Nakillerinde Avasküler Nekroz Deneyimimiz İlknur Nizam Özen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya
Kök Hücre Nakli Uygulanan Çocuk Hastalarda Umutsuzluk Kavramı ve Önemi Emel Düdener Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Kök Hücre Kaynağı Oturumu
Oturum Başkanları: Ayhan Dönmez (Ege Üniversitesi, İzmir), Erdal Kurtoğlu (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya)
Sözlü Sunu E Salonu
Başlık Konuşmacı Kurum
Akraba Dışı Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Yurt İçi ve Yurt Dışı Vericilerin Nakil Başarısı Farklı mı? Fatma Keklik Karadağ Ege Üniversitesi, İzmir
Akraba Dışı Vericiden KHN Süreci Bileşenlerinin Nakil Zamanlamasına Etkisi: Nakil Zamanı Daha Erkene Çekilebilir mi? Filiz Akal Ankara Üniversitesi, Ankara
TÜRKÖK’ün Kurulması Akraba Dışı Kök Hücre Nakil Etkinliğimizi Nasıl Etkiledi? Geriye Dönük Tek Merkez Değerlendirmesi Deniz Gören Şahin Demiroğlu Bilim Üniversitesi, İstanbul
Akraba Dışı Sağlıklı Donorlerden Kemik İliği Kaynaklı Kök Hücre Toplama İşlemi; Jacie Akredite Nakil Ünitesi Deneyimi Mahmut Yeral Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Akraba Vericiler İle Deneyimleri Üzerine Telekonferans Merve Aydoğan Ankara Üniversitesi, Ankara
Erken Komplikasyonlar /GVHD Oturumu
Oturum Başkanları: Taner Demirer (Ankara Üniversitesi, Ankara), Hüseyin Saffet Beköz (İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesin)
Sözlü Sunu F Salonu
Başlık Konuşmacı Kurum
Allojeneik Nakilde Profilaktik G-Csf Kullanımının Erken Komplikasyonlar, Akut Ve Kronik GVHH’na Etkisi Var mıdır? Asena Dikyar Gazi Üniversitesi, Ankara
Nötrofil Engrafmanı Sırasında Gözlenen Ateşin Etyolojisini Belirlemede Prokalsitoninin Önemi Koray Yalçın Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul
Total Vücut Işınlamalı Hazırlık Rejimi Verilen Erişkin Kök Hücre Nakli Hastalarında Defibrotid Profilaksisi Etkin midir? Asena Dikyar Gazi Üniversitesi, Ankara
Hemorajik Sistit İçin Yargılanan Siklofosfamid Suçsuz Bulundu: Tek Merkez 7 Yıllık Deneyim Güldane Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara
Allojenik Kök Hücre Naklinden Sonra Çocuklardaki Bk Virus İle İlişkili Hemorajik Sistit: Tek Merkez Deneyimimiz Barbaros Şahin Karagün Acıbadem Üniversitesi, İstanbul